Innlegg:

Stenging Onglavik onsdag 24. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Onglavik blir vatnet stengt, onsdag 24. mars mellom kl. 08:00 og 11:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts