Innlegg:

Stenging Økland torsdag 25. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Økland blir vatnet stengt, torsdag 25. mars mellom kl. 08:00 og 09:30.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts