Innlegg:

Stenging – Økland den 4. juli 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Økland blir vatnet stengt, 4. juli 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts