Innlegg:

Stenging Nedrebø tirsdag 15. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Nedrebø blir vatnet stengt, tirsdag 15. feb. mellom kl. 10:00 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts