Innlegg:

Stenging Nedrebø 10.03.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Nedrebø blir vatnet stengt, torsdag10. mars 2022 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts