Innlegg:

Stenging Mosterhamn torsdag 28. mai

På grunn av arbeid på vassledning i Mosterhamn blir vatnet stengt, torsdag 28. mai mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts