Innlegg:

Stenging Mosterhamn torsdag 20. august

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt torsdag 20. aug. mellom kl. 08:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts