Innlegg:

Stenging Mosterhamn tirsdag 5. jan

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, tirsdag 5. jan. 2021 mellom kl. 08:30 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts