Innlegg:

Stenging Moster torsdag 4. mars

 På grunn av arbeid på vassledning på Gamle Posthusvegen blir vatnet stengt, to. 4. mars 2021 mellom kl. 09:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts