Innlegg:

Stenging Moster natt til onsdag 2. des

På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, tirsdag 1. des. 2020 mellom kl. 23:00 og 06:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts