Innlegg:

Stenging Møllevik 31. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Møllevik blir vatnet stengt tirsdag 31. mars mellom kl. 09:00 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts