Innlegg:

Stenging Melkevik natt til tysdag 22. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Melkevik blir vatnet stengt, mandag 21. feb. mellom kl. 22:00 og 06:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts