Innlegg:

Stenging Meling

I natt, dvs mellom torsdag 31. mai og fredag 1. juni vil det bli utført arbeid på vassledning på Meling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 23.00 til kl. 04.00.

Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.

Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts