Innlegg:

Stenging Meling – onsdag 7. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, onsdag 7. sep. 2022 mellom kl. 09:00 og 13:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts