Innlegg:

Stenging Mækjebakken

Mandag 26. februar vil det bli utført arbeid ved Mækjebakken. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 17.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts