Innlegg:

Stenging Mækjebakken onsdag 22. mars

 På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken blir vatnet stengt, onsdag 23. mars mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts