Innlegg:

Stenging Mækjebakken

Tirsdag 25. september vil det bli utført arbeid på vassledningane på Mækjebakken. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 12.00.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts