Innlegg:

Stenging Mækjebakken

På grunn av ledningsbrudd på Mækjebakken, vert vatnet avstengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.

Related Posts