Innlegg:

Stenging Lyklingmyra fredag 15. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Lyklingmyra blir vatnet stengt, fr. 15. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts