Innlegg:

Stenging Lykling – tirsdag 18- juni

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 18. juni 2024 mellom kl. 08:30 og 13:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts