Innlegg:

Stenging Lykling tirsdag 14. des

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, ti. 14. des. 2021 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts