Innlegg:

Stenging – Lykling 18.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 18. september 2023 mellom kl. 22:00 og 05:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts