Innlegg:

Stenging Løkkevegen

Torsdag 28. september vil det bli utført arbeid på leidningsnettet i Løkkevegen på Våge. Dette gjer at nokre av våre abonnentar vil vera utan vatn frå kl. 11.30 til 14.30. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts