Innlegg:

Stenging Leitevegen onsdag 14. april

På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen blir vatnet stengt, onsdag 14. april 2021 mellom kl. 08:30 og 13:30. Det er bustadar inni skravert ramme som vil få vatnet stengt.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts