Innlegg:

Stenging – Leitevegen 04.06.2024

Oppdatert kl. 11.07: Vatnet blir stengt, 4. juni 2024 mellom kl. 11:15 og 12:30 også på grunn av arbeid med vassleidning.Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen blir vatnet stengt, 4. juni 2024 mellom kl. 08:30 og 09:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts