Innlegg:

Stenging Leite natt til tysdag 17. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Leite mandag 16. nov, mellom kl 22:00 og 06:00.

Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts