Innlegg:

Stenging Leirdalen – Onsdag 26. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Leirdalen blir vatnet stengt, onsdag 26. okt. 2022 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts