Innlegg:

Stenging – Langøya 07.09.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Langøya blir vatnet stengt, on. 7. sep. 2022 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts