Innlegg:

Stenging Kvednavegen mandag 13. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Kvednavegen blir vatnet stengt, ma. 13. sep. 2021 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene som dette medfører!

Related Posts