Innlegg:

Stenging Klubben – 4. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Klubben blir vatnet stengt, on. 4. jan. 2023 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts