Innlegg:

Stenging Klæret/Stavland fredag 20. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Klæret/Stavland fr. 20. nov. 2020, mellom kl 08:30 og 14:30.

Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts