Innlegg:

Stenging – Kjekalevikvegen

På grunn av arbeid på vassledning på Kjekalevikvegen blir vatnet stengt, 30. mai 2024 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts