Innlegg:

Stenging Kenneth Sivertsen veg tirsdag 30. nov

 På grunn av arbeid på vassledning på Kenneth Sivertsen Veg blir vatnet stengt, tirsdag 30. nov. 2021 mellom kl. 09:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts