Innlegg:

Stenging Kallavåg onsdag 12. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, onsdag 12. feb. mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts