Innlegg:

Stenging Kallavåg mandag 12. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, ma. 12. juli 2021 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts