Innlegg:

Stenging Innvær fredag 11. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Innvær blir vatnet stengt, fredag 11. feb. 2022 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts