Innlegg:

Stenging – HSD – senteret 05.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på HSD – senteret blir vatnet stengt, 05.06 mellom kl. 23.00 og 06.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts