Innlegg:

Stenging Hollundskjosen

På grunn av arbeid på vassledning i Hollundskjosen, blir vatnet stengt lørdag 2. februar frå kl. 10.00 til kl. 14.00.
Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.

Related Posts