Innlegg:

Stenging Hollund torsdag 20. august

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, torsdag 20. august mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

BVA beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts