Innlegg:

Stenging Hollund onsdag 2.juni

På grunn av arbeid på vassledningen vert vatnet stengt på Hollund onsdag 2.juni kl.9 00 til kl.15 00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut på kaldvasskrana på lågast punkt i huset.

Related Posts