Innlegg:

Stenging Hollund mandag 22. februar

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, mandag 22. feb. mellom kl. 12:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts