Innlegg:

Stenging Hollund fredag 21. august

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt fredag 21. august mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts