Innlegg:

Stenging Hestavollen 12.04.2022

Dette er informasjon fra Bømlo Vatn og Avløpsselskap. På grunn av arbeid på vassledning på Hestavollen blir vatnet stengt, ti. 12. april 2022 mellom kl. 08:30 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts