Innlegg:

Stenging Hammaren fredag 20. august

På grunn av arbeid på vassledning på Hammaren blir vatnet stengt, fredag 20. aug. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts