Innlegg:

Stenging Halleraker mandag 25. jan.

På grunn av arbeid på vassledning på Halleraker blir vatnet stengt idag mandag 25. jan. 2021 mellom kl. 08:30 og 16:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts