Innlegg:

Stenging Hallaråkervegen/Sønstabø – torsdag 6. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Hallaråkervegen blir vatnet stengt, 6. juni 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts