Innlegg:

Stenging Grutle tirsdag 30. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 30. juni mellom kl. 09:00 og 13:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts