Innlegg:

Stenging Grutle onsdag 29. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 29. sep. mellom kl. 10:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts