Innlegg:

Stenging Grunnavågen mandag 21. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Grunnavågen blir vatnet stengt, ma. 21. feb. 2022 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts