Innlegg:

Stenging Grønås torsdag 22. august

På grunn av arbeid på vassledning på Grønås, blir vatnet stengt torsdag 22. august 2019 mellom kl 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg.

Related Posts